26 lipca 2022

Ochrona przetwornika wagi przed przeciążeniem

Z uwagi na fakt, iż bezwzględny błąd pomiaru jest wprost proporcjonalny do maksymalnej nośności przetwornika wagi, nie ma możliwości przewymiarowania czujników tensometrycznych do dowolnego poziomu. Z tego względu jeśli czujniki wagowe mają być obciążone do poziomu ich maksymalnej nośności, uzasadnia się nakłady na konstrukcję ochrony przed przeciążeniem, która została specjalnie zaprojektowana w tym celu. Niestety w takim przypadku ryzyko przeciążenia występuje zawsze.

W jakich sytuacjach konieczna jest ochrona przed przeciążeniem?

Aby zabezpieczyć przetwornik wagi, w niektórych przypadkach konieczna jest ochrona przed przeciążeniem. Jest to niezbędne przede wszystkim w sytuacji, gdy nie znamy maksymalnych obciążeń, którym w rzeczywistości są poddawane przetworniki. Kolejnym przypadkiem jest występowanie silnie dynamicznych obciążeń, np. ze względu na obciążenie impulsowe w razie spadającego produktu.

Obecnie przyjmuje się, że częściej dochodzi do przeciążania czujników o mniejszych maksymalnych udźwigach. Przykładowo przetwornik, którego maksymalny udźwig wynosi 20 kg może zostać uszkodzony z powodu spadającego na niego klucza. Jedną z możliwości jest też zrealizowanie i wdrożenie własnego zabezpieczenia przed przeciążeniem dla różnych czujników.

Dodatkowe informacje na temat ochrony przed przeciążeniem

W karcie katalogowej można znaleźć informację na temat nominalnego (znamionowego) przemieszczenia. Odnosi się ono do wartości odkształcenia czujnika przy jego nominalnym, czyli znamionowym obciążeniu. W zależności od tego z jakim typem przetwornika mamy do czynienia oraz jaki jest jego maksymalny udźwig, możliwy skok jest ograniczony mechanicznie do 120 – 150% nominalnego przemieszczenia. Dzięki temu można uniknąć przeciążenia. Przetwornik wagi może zostać zabezpieczony przed przeciążeniem również poprzez wstępnie napięte pakiety sprężyn. Powinny one zostać umieszczone w punkcie przyłożenia siły na czujnik. Dzięki temu z jednej strony amortyzują one udarowe obciążenie, z drugiej zaś zwiększają zakres ugięcia całego układu.

Materiał promowany.

Powiązane treści