9 kwietnia 2024

Czym jest barometr EFL?

Czym jest barometr EFL i jakie informacje może dostarczyć o kondycji polskiej gospodarki? W najnowszym odczycie tego wskaźnika odnotowujemy pozytywne tendencje. Przyjrzyjmy się bliżej wynikom Barometru EFL i sprawdźmy, co kryje się za tymi liczbami i dlaczego świadczą o perspektywach rozwoju sektora MŚP. Czy to sygnał ostatecznego wyjścia z okresu ograniczonego rozwoju, czy też czekają nas nowe wyzwania?

Barometr EFL – o czym świadczy jego wynik?

Spadająca inflacja i przewidywana dynamika PKB na poziomie 4% przekłada się na lepsze nastroje wśród przedsiębiorców. Potwierdza to również najnowszy odczyt barometru EFL. Czym jest EFL i dlaczego stwierdza się na odczyt ogólnej dynamiki rynkowej?

Barometr EFL to indeks przygotowany przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, który informuje o skłonności firm z sektora MŚP do rozwoju. Wskazuje, czy przedsiębiorstwa stawiają przed sobą cele i przystępują do realizacji planów związanych ze wzrostem sprzedaży, produkcją, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków. Badanie jest realizowane co kwartał i bierze w nim udział grupa 600 mikro, małych i średnich firm z terenu całej Polski.

Najnowszy odczyt Barometru EFL – kolejny wzrost z rzędu

Już sam główny odczyt barometru pozytywnie zaskakuje. Wyniósł on aż 52,5 pkt za I kwartał 2024 r. i jest wyższy o 2,1 pkt. w stosunku do poprzedniego pomiaru, a także o 4 pkt wyższy niż rok temu. Jest to już trzeci wzrost wskaźnika z rzędu.

Wynik ten oznacza, że rok otworzył się powyżej progu ograniczonego rozwoju (OR). Ostatni raz z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w 2018 r.

Próg OR stanowi algorytm stworzony na podstawie przewidywanego poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji, płynności finansowej i zapotrzebowania na finansowanie. Algorytm ten może przyjmować wartości od 0 do 100. Wynik powyżej 50 oznacza, że występują warunki sprzyjające rozwojowi MŚP. Analogicznie – wartości poniżej 50 punktów oznaczają, pogorszenie warunków dla przedsiębiorców.

Wynik otwarcia na poziomie 52,5 pkt jest zatem wynikiem, który świadczy o pozytywnych nastrojach wśród przedsiębiorców. Dotyczy to głównie firm średnich – odczyt wśród tej grupy wyniósł aż 55,3 pkt. W przypadku mikro i małych przedsiębiorców było to odpowiednio 51,9 pkt i 51,7 pkt.

Nowe inwestycje i sprzedaż ruszają

Przełożenie na dobry wynik otwarcia ma każdy z badanych obszarów. Szczególną uwagę należy zwrócić na tendencję wzrostową w obszarze inwestycji. W najnowszym badaniu aż 12% więcej przedsiębiorców planuje rozpocząć nowe inwestycje. W poprzednim kwartale było to 8%, w III kw. 5% a w II kw. 2%. Wcześniej tylko 1% przedsiębiorców było skłonnych do rozpoczynania nowych inwestycji.

Aż 21% firm przewiduje również wzrost przychodów. Jeszcze 3 miesiące temu tylko 12% ankietowanych wskazywało na oczekiwanie wzrostów w tym obszarze.

Rosnąca sprzedaż to również lepsza płynność finansowa. Poprawę płynności przewiduje 18% przedstawicieli MŚP. W poprzednim kwartale było to 12%.

Jednocześnie spada zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Obecnie 23% przedsiębiorców wskazuje na wzrost finansowania z zewnątrz. W poprzednim kwartale na konieczność pozyskania środków z zewnątrz wskazało 25% firm.

Ostatni odczyt napawa optymizmem, a eksperci zgodnie potwierdzają, że tak dobrego otwarcia roku nie było od 6 lat. Przedsiębiorcy czekają na nowe regulacje prawne i odmrożenie funduszy unijnych. Wszystko to sprzyja dobrym nastrojom, tym bardziej, że zniknęły również obawy związane z wysoką inflacją.

Więcej o sytuacji w polskiej gospodarce przeczytasz na bankiwpolsce.pl

Artykuł przygotowany przez partnera strony.

Powiązane treści