22 lipca 2021

Panseksualizm. Co to jest?

Panseksualizm to dla wielu termin stanowiący pewną niewiadomą. Wynika to pewnie z tego, że stosunkowo niedawno pojawił się w obiegowej przestrzeni. Dlatego rozwiewamy wątpliwości i odpowiadamy na nurtujące pytania. Co to jest panseksualizm? Kim są osoby panseksualne?

Panseksualizm – co to jest?

Panseksualizm oznacza odczuwanie popędu do drugiej osoby niezależnie od jej płci, orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Termin panseksualizm wziął się od dwóch słów greckich: pan – wszystko oraz sexus – płeć.

Definicja stworzona przez amerykańską organizację zrzeszająca osoby LGBT mówi o tym, że panseksualista posiada zdolność do tworzenia relacji (emocjonalnych, fizycznych), i związków z osobami niezależnie od tego, do jakiej płci kulturowej należą. Taka osoba swoje zainteresowania kieruje tylko do osób dorosłych.

Symbolem panseksualistów jest trzykolorowa flaga mająca poziome pasy (od góry różowy, żółty, błękitny).

Panseksualizm – pełna otwartość

Panseksualista skupia swoją uwagę na konkretnej osobie. Nie ma znaczenia, jakiej jest płci, tożsamości płciowej czy orientacji seksualnej. Osoba panseksualna może czuć pociąg do kobiety lub mężczyzny, ale również do osoby niebinarnej czy transpłciowej. Chodzi głównie o pociąg do danej osoby, zarówno ten fizyczny, jak i emocjonalny czy intelektualny. Osoby panseksualne całkowicie akceptują swojego wybranka/wybrankę, zwracając przy tym uwagę na absolutny brak wykluczania kogokolwiek z jakichkolwiek względów.

Panseksualność jest wyrazem sprzeciwu co do ograniczeń, jakie często są kierowane w stronę kobiet i mężczyzn w kontekście tego, jakie mają oni odgrywać rolę. Chodzi tutaj o pełną otwartość i wyzwolenie się z ograniczeń. Osoby panseksualne dobierając partnera/partnerkę, nie kierują się konwenansami funkcjonującymi w społeczeństwie – nikogo nie wykluczają.  Panseksualizm pozwala na swego rodzaju dużą elastyczność – poprzez to, że na nikogo się nie zamykamy, a wręcz przeciwnie, pojawia się otwartość na wszystkich, bez wyjątku. Panseksualiści zwracają przede wszystkim uwagę na to, że pociąga ich wnętrze drugiej osoby, niezależnie od wyglądu tej osoby, jej płci, tożsamości czy orientacji. Przy panseksualizmie często pojawia się ważne określenie – miłość nie ma płci, jest ona ponadto.

Jako osoby panseksualne najczęściej identyfikują się osoby młode. A także takie, które same określają się jako nienormatywne osoby. Panseksualiści bardzo często interesują się innymi osobami panseksualnymi.

Panseksualizm. Orientacja seksualna czy tożsamość płciowa?

Istnieją pewne rozbieżności co do klasyfikacji panseksualności. Niektórzy stawiają ją obok heteroseksualizmu, homoseksualizmu, biseksualizmu i aseksualizmu jako piątą orientację seksualną. Jednak orientacja seksualna odnosi się głównie od preferencji seksualnych, a przecież przy panseksualizmie nie tylko o popęd seksualny chodzi.

Z kolei tożsamość płciowa jest bardziej obszernym pojęciem w porównaniu do orientacji seksualnej. Wiąże się ona często z przynależnością, bądź jej brakiem, do konkretnej płci. Przy tożsamości płciowej chodzi o coś więcej niż preferencje seksualne. Ona skupia się bardziej na szerszym postrzeganiu ludzkiej seksualności i tego, co ją kształtuje. Dlatego też panseksualizm jest często bardziej postrzegany jako tożsamość płciowa, a nie jako kolejna orientacja seksualna.

Panseksualizm a biseksualizm – różnica

Te dwa terminy są często ze sobą mylnie zestawiane. Panseksualizm to nie biseksualizm. Główna różnica polega na tym, że panseksualiści nie kierują się płcią przy wyborze partnera/partnerki. Oni widzą po prostu osobę. Biseksualiści z kolei wybierają mężczyznę lub kobietę – dla nich płeć ma istotne znaczenie. 

Odpowiadając najprościej na pytanie, co to jest panseksualizm, można powiedzieć, że jest to pogląd, w którym najważniejszy jest sam człowiek i jego wnętrze. Mniej ważne jest, jak ktoś wygląda, co ma, czego nie ma. Z panseksualizmem identyfikuje się coraz więcej osób, dając przede wszystkim znak, że miłość nie ma płci i nie powinna ona nikogo dyskryminować.

Powiązane treści