22 grudnia 2021

Jakie korzyści płyną z pracy tymczasowej?

Zatrudnianie pracowników tymczasowych jest szeroko stosowanym instrumentem elastycznego uzupełniania załogi w różnych branżach. Dzięki temu, że agencja pracy tymczasowej pełni rolę pośrednika, pracodawca do minimum ogranicza obowiązki formalne. Jakie jeszcze korzyści płyną z zatrudniania pracowników tymczasowych? Sprawdź.

Korzyści kadrowe, czyli pracownik zawsze „pod ręką”

Korzystanie z pracowników tymczasowych może być opłacalne dla firm z różnych powodów. Często wymienianym jest większa elastyczność w rozmieszczaniu personelu. Firma dysponuje doraźną rezerwą pracowników, kiedy zachodzi taka potrzeba, np. gdy część personelu przebywa na urlopie lub potrzeba pracowników o konkretnych kompetencjach na określony czas.

Szybka dostępność personelu ma tę zaletę, że firma może lepiej reagować na zmienne warunki środowiskowe, takie jak wahania gospodarcze lub sezonowe, lub niepewność rozwoju gospodarczego. Ma to szerokie zastosowanie w tzw. szczytach zamówień, kiedy potrzeba więcej pracowników, np. do pakowania i wysyłania towaru. Stali pracownicy firmy są wówczas odciążeni i mogą na spokojnie wykonywać swoją pracę.

Ograniczenie formalności do minimum

Zatrudnianiem pracowników tymczasowych najlepiej zajmuje się agencja pracy tymczasowej LeasingTeam Group. Dzięki temu zmniejsza się wysiłek rekrutacyjny w firmie zatrudniającej. Usługodawca dba o poszukiwanie odpowiedniego personelu i udostępnia pracowników z własnej puli osób, które wyrażają chęć do pracy i spełniają wymagania klienta. To na agencji spoczywa m.in. składanie oferty, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i negocjacje kontraktowe oraz tworzenie akt personalnych.

Firmy mogą również skorzystać z przejrzystości w zakresie kosztów i poziomu wydajności, jakie niesie ze sobą korzystanie z pracowników tymczasowych. Koszty powstają za faktycznie przepracowane godziny. W przypadku choroby lub dni wolnych od pracy pracodawca nie musi nadal wypłacać wynagrodzenia. Poza tym agencja pracy tymczasowej zazwyczaj zapewnia krótkoterminowe zastępstwa dla chorych pracowników, dzięki czemu odciążony zostaje dział HR firmy.

Materiał promowany.

Powiązane treści