16 maja 2022

Czy mała fabryka to dobry biznes?

Rewolucja przemysłowa na świecie, która rozpoczęła się mniej więcej w roku 1800, pozwoliła nam przejść z gospodarki opartej na rolnictwie i wytwórstwie manufakturowym, do gospodarki opartej na dużym przemyśle. Zaczęły wtedy gwałtownie pojawiać się wynalazki techniczne, które tę rewolucję napędzały.

W Polsce było pod górkę

W Polsce i wielu innych krajach bloku wschodniego ten rozwój został częściowo zatrzymany a całościowo mocno upośledzony przez kolektywne sposoby zarządzania produkcją i usługami. Większość przedsiębiorstw została znacjonalizowana, a nieliczne pozostałe w rękach prywatnych borykały się z szykanami ze strony władzy. W ten sposób zduszono nie tylko realny rozwój wielkiego przemysł, ale i drobną wytwórczość manufakturową. Co prawda ten „wielki państwowy przemysł” w modelu socjalistycznym, był przez władze hołubiony za dynamiczny rozwój, jednak była to jedynie nieudolna karykatura rozwoju. Średnia przedsiębiorczość w postaci spółdzielni również nie radziła sobie zbyt dobrze.

Dopiero w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, tuż po upadku komunizmu, w Polsce zaczęto przywracać samorządność i samodzielność przemysłu. Niestety i tu nie uniknięto błędów i nadużyć co spowodowało upadek większości państwowych przedsiębiorstw. Otworzyło to jednak drogę do sukcesu wielu zaradnym ludziom z pomysłem na własną działalność i tym tematem się dzisiaj zajmiemy.

Dlaczego produkcja?

Szczególnym rodzajem przedsiębiorstw są przedsiębiorstwa produkcyjne, to właśnie od ich rozwoju zaczęła się rewolucja przemysłowa. Wcześniej wytwórczość oparta była na małych zakładach rzemieślniczych, często usługowych, które przy okazji wykonywały niewielkie partie produktów na zamówienie. Dopiero wprowadzenie do użytku maszyn i opracowanie produkcji liniowej umożliwiło powstanie prawdziwych fabryk.

Obecnie prawie każdy mały przedsiębiorca może stać się właścicielem małej sprawnej fabryczki, z linią produkcyjną z prawdziwego zdarzenia, z wdrożonymi procesami logistycznymi nieodbiegającymi od tych stosowanych przez wielkie fabryki i infrastrukturą pozwalającą zatrudniać i optymalnie zagospodarowywać wielu pracowników.

Produkcja jest równocześnie najlepszym dochodowo rozwiązaniem, jak i najtrudniejszym i narażonym na spore ryzyko. Musimy się zatowarować, poświęcić czas, energię i sporo pieniędzy na proces produkcyjny, a uzależnieni jesteśmy od płatności klientów. Jednak dobrze przemyślany biznes oparty na produkcji może być niezwykle lukratywny z uwagi na wysokie marże. Biorąc pod uwagę wszystkie zagrożenia, trzeba tak zaprojektować całość, by nie zamrażać zbyt wiele gotówki, a jednocześnie mieć sprawnie działającą firmę.

Od czego zacząć?

Projektowanie produkcji zazwyczaj rozpoczyna się od powierzchni produkcyjnej i parku maszynowego, a to nie zawsze jest dobre rozwiązanie, ponieważ dobre rozmieszczenie maszyn, szlaków komunikacyjnych i kierunków przepływu produkcji jest mocno uzależnione od możliwości lokalowych i przyjętych założeń logistycznych, więc to od planowania dostaw, magazynowania i przepływu materiałów warto rozpocząć projektowanie linii produkcyjnej.

Co będzie potrzebne?

Nie powinniśmy w tej materii zdawać się na przypadkowe elementy tej układanki, Optymalne zagospodarowanie powierzchni magazynowej jest możliwe dzięki specjalnym pojemnikom magazynowym, w których przechowywane półprodukty, produkty i materiały są odpowiednio zabezpieczone i izolowane od innych. Umożliwia to panowanie nad ich liczbą, zarówno analogowo, jak i przy wsparciu systemów cyfrowych. Całość powinna zostać oparta na dedykowanych solidnych metalowych regałach, co pozwoli zachować spójność systemu i ułatwi jego ewentualną rozbudowę lub modernizację.

Transport wewnętrzny może być oparty na ręcznych wózkach magazynowych, ale znacznie lepszym rozwiązaniem będą nowoczesne automatyczne systemy transportowe, które w symbiozie z dobrze zaprojektowanym magazynem będą działały autonomicznie i bez awarii, ograniczając znacznie koszt utrzymania całego działu. To właśnie sprawny transport, wydajny magazyn wejściowy, wyjściowy i pośredni, jak i dobrze zoptymalizowane procesy pozwolą uzyskać odpowiedni zwrot z inwestycji nowoczesnej fabryce. Sam proces produkcyjny zazwyczaj jest najprostszym elementem, często dostarczanym od twórcy jako kompletna linia technologiczna, a sam przedsiębiorca ma na jej kształt i działanie niewielki wpływ. Za to, co się dzieje z produktami przed i po trafieniu do niej jest w naszych rękach i to na tym aspekcie najlepiej się skupić.

Konkluzja

Mała fabryka może być dobrym biznesem, pod warunkiem, że w odpowiedni i profesjonalny sposób zajmiemy się jej zaprojektowaniem i stworzeniem.

Artykuł partnerski.

Powiązane treści