27 kwietnia 2022

Jak rozpocząć procedurę adopcyjną w Polsce?

Proces adopcji dziecka wydaje się mocno skomplikowany, jednak współpraca z dobrym adwokatem sprawi, że może on przebiec w sposób bardzo sprawy. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na kompleksowe wsparcie podczas załatwiania wszystkich niezbędnych formalności.

Tych zaś jest naprawdę sporo. W ich zrozumieniu, a także właściwym przeprowadzeniu, pomoże właśnie adwokat. Adopcja dziecka w Polsce skupia się wokół tak zwanych środków adopcyjnych, których wykaz można znaleźć między innymi w Biuletynie Informacji Publicznej dla danego województwa.

Co zrobić, by przejść przez procedurę adopcyjną?

Pierwszą czynnością, jaką koniecznie trzeba wykonać, będzie złożenie potrzebnych dokumentów w jednym z wybranych ośrodków. Na miejscu przeprowadzana jest ocena wstępna, która dotyczy przede wszystkim motywacji, jaką kieruję się przyszli rodzice adopcyjni, a także ich kwalifikacji osobistych. Warto w tym miejscy podkreślić, że w trakcie kolejnych procedur przeprowadzane są kolejne oceny. Między innymi na podstawie indywidualnych spotkań, jak również tak zwanego wywiadu adopcyjnego.

Ośrodek wysyła następnie kandydatów na specjalne szkolenie (jest bezpłatne), w trakcie którego przedstawiane są wszystkie kwestie związane z adopcją. Jest ono bardzo pomocne, ponieważ pozwala przyszłym rodzicom lepiej przygotować się do roli, jaką mają pełnić. Co ważne, ze szkolenia zwolnione są osoby spokrewnione i spowinowacone z dzieckiem.

Gdy wszystkie niezbędne procedury zostaną przedstawione, wystawiana jest ocena kandydatów. Jeśli jest ona pozytywna, zapoczątkowany zostaje tak zwany okres oczekiwania na dziecko. Jest to oczywiście jedynie skrócony opis całej procedury. W rzeczywistości okazuje się ona znacznie bardziej rozbudowana.

I między innymi właśnie dlatego tak ważny jest dobry adwokat. Adopcja wymaga spełnienia szeregu warunków, z których wielu kandydatów nie zdaje sobie sprawę. Jednym z zadań prawnika będzie więc ich przedstawienie i dokładne wytłumaczenie.

Zapraszamy po więcej informacji: Adwokat Gorlice.

Powiązane treści