21 lutego 2022

Czym jest firma BV w Holandii?

Działalność w Holandii można prowadzić w różnych formach. Jedną z nich jest firma BV. Czym dokładnie jest to rozwiązanie prawne, jak założyć firmę BV i jak ona funkcjonuje?

Czym jest firma BV?

Holenderska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli besloten vennootschap, jest osobą prawną, której kapitał został podzielony na jeden bądź więcej udziałów, które są zbywalne. Co istotne, są to udziały imienne, na co wskazuje zresztą sama nazwa: besloten oznacza „zamknięta”, a vennootschap to określenie na korporację. Słowo zamknięta w tym przypadku wskazuje na to, że firma BV w Holandii nie ma prawa emitować akcji czy udziałów na okaziciela.

Wspomniane imienne udziały są sprzedawane zgodnie z prawem pierwszeństwa. Oznacza to, że jeśli dany udziałowiec postanowi wyzbyć się swojej części kapitału firmy, pierwszeństwo zakupu jego części udziałów mają pozostali udziałowcy. Dopiero potem, w przypadku braku chętnych do zakupu, akcje mogą zostać sprzedane podmiotowi postronnemu.

Odpowiedzialność członków firmy – jak wygląda?

Odpowiedzialność w przypadku firmy BV w Holandii można podzielić na odpowiedzialność wspólników i członków zarządu. Jeśli chodzi o tych pierwszych, udziałowcy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W razie poniesienia znaczących strat, przekraczających wartość udziałów, dany udziałowiec nie jest zobowiązany do ich pokrycia ponad wartość swojego udziału.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki w Holandii jest natomiast skonstruowana nieco inaczej. Przede wszystkim, każdy z dyrektorów spółki odpowiada za czynności prawne podejmowane przez firmę w czasie jego kadencji w sposób solidarny. Osoby, które dokonywały czynności prawnych za spółkę BV przed jej rejestracją, ponoszą solidarną odpowiedzialność za te czynności do czasu ich ratyfikacji przez spółkę po utworzeniu.

Zakładanie firmy BV krok po kroku

Firma BV w Holandii jest często wykorzystywaną formą zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców zagranicznych. To także jeden z popularniejszych wyborów, jeśli zależy nam na założeniu spółki holdingowej w Holandii. By móc utworzyć firmę BV w Holandii, konieczne jest posiadanie członków założycieli, którymi mogą być osoby fizyczne bądź firmy – tak zagraniczne, jak i holenderskie. W przeciwieństwie do innych rodzajów spółek, w przypadku BV minimalny kapitał zakładowy w momencie zakładania firmy wynosi 1, co oznacza, że jest to rozwiązanie dostępne dla każdego, kto ma pomysł na własną działalność w Holandii, bez względu na posiadane środki.

Jednym z głównych wymogów podczas zakładania firmy BV jest posiadanie siedziby na terenie Holandii. Bez tego kroku rejestracja spółki po prostu nie będzie możliwa. Na szczęście nie oznacza to, że trzeba inwestować w jakąkolwiek nieruchomość, by założyć w niej siedzibę firmy – to rozwiązanie może być kosztowne zwłaszcza na początku działalności, w szczególności dla osób, które po prostu nie potrzebują siedziby. W takiej sytuacji wystarczy skorzystać z oferty wynajęcia biura serwisowanego (np. firmy FBS24), co wiąże się ze zdecydowanie niższymi kosztami i jest w pełni legalne w Holandii. Kwestią, na którą trzeba jednak zwrócić uwagę, jest legalność funkcjonowania danego biura wirtualnego. Choć niektóre przedsiębiorstwa firmują się jako legalne biura serwisowane, w rzeczywistości nie posiadają one uprawnień do świadczenia tego rodzaju usług.

W celu założenia firmy BV w Holandii, niezbędne jest sporządzenie umowy spółki w języku niderlandzkim. Czynności tej dokonać może notariusz, a wszelkie pozostałe dokumenty urzędowe (takie jak informacje o zarządzie, akcjonariuszach itp.) również powinny być stworzone w języku niderlandzkim.

Ponadto, trzeba zwrócić uwagę na to, czy dana nazwa firmy, z której chcemy skorzystać nie jest już zajęta. Po upewnieniu się w tym zakresie, a także po złożeniu niezbędnych dokumentów, można przejść do rejestracji spółki zarówno w urzędzie podatkowym, jak i rejestrze handlowym. Po zatwierdzeniu powyższych, niezbędne jest otworzenie firmowego konta bankowego.

Jak wygląda funkcjonowanie firmy BV w Holandii w praktyce?

Warto wiedzieć, że firma BV jest rozwiązaniem elastycznym, oferującym wiele możliwości. Ten typ firmy może m.in. występować jako udziałowiec bądź dyrektor innej spółki, a ograniczenia, jakie wprowadzone są prawnie w funkcjonowaniu firmy BV nie są duże. Nie można zapominać również o tym, że firma BV pozwala na otworzenie się na kapitał europejski. Założycielem takiej spółki może być inna spółka europejska, a także osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa holenderskiego.

Treść sponsorowana

Powiązane treści