Terapie alkoholowe – jak wybrać odpowiedni ośrodek?

Alkoholizm to bardzo podstępna oraz wyniszczająca choroba. Jej negatywne konsekwencje ponosi nie tylko osoba chora, ale również osoby z jej bezpośredniego otoczenia. Kluczem do przezwyciężenia choroby jest przede wszystkim uzmysłowienie sobie powagi problemu oraz podjęcie skutecznego leczenia.

Jakie czynniki wpływają na skuteczność podejmowanego leczenia?

Choroba alkoholowa wymaga podejmowania działań, które mają na celu zatrzymanie degradacji życia chorego. Nie można bowiem zapominać o tym, że skutki nadmiernego spożywania alkoholu obijają się nie tylko na zdrowiu alkoholika, ale również na jego kontaktach społecznych i zawodowych. Pierwszym etapem wychodzenia z alkoholizmu jest uzmysłowienie istnienia problemu oraz powagi sytuacji. Walce o nowe życie chorego sprzyja ponadto wsparcie osób bliskich. Nie można jednak zapominać o tym, że – aby terapie alkoholowe były skuteczne – muszą być one realizowane w specjalistycznych ośrodkach, które gwarantują profesjonalną pomoc popartą merytoryczną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem.

Dlaczego warto wybrać dobry ośrodek leczenia uzależnień?

Na końcowy sukces leczenia w bardzo dużym stopniu wpływa wybór odpowiedniego ośrodka. W godnych polecenia miejscach terapie prowadzone są w sposób kompleksowy. Leczone jest więc nie tylko ciało chorego, ale również jego dusza. Pracownicy tego typów ośrodków w wielu wypadkach korzystają z własnych, tragicznych doświadczeń i mają pełną świadomość tego, jak bezlitosną i destrukcyjną chorobą jest alkoholizm. Nie oceniają więc oni chorego, a stanowią dla niego nieocenione wsparcie. Otoczony prawidłową opieką pacjent czuje się w tego typu ośrodkach komfortowo i bezpiecznie, co w ostatecznym rozrachunku przekłada się na bardzo dobre rezultaty. Prowadzone terapie alkoholowe cechuje zatem wysoka skuteczność z uwagi na pełne zrozumienie problemu.

Czym należy kierować się wybierając ośrodek leczenia uzależnień?

Jak wspomniano powyżej, wybór odpowiedniego ośrodka terapii uzależnień w ogromnym stopniu przekłada się na sukces prowadzonego leczenia. Oczywiście należy pamiętać o tym, że alkoholizm nie jest chorobą uleczalną, a każdy alkoholik już na zawsze pozostanie alkoholikiem, lecz może on znacznie poprawić swój komfort życia. Podczas wyboru ośrodka pod uwagę należy brać kilka istotnych czynników, wśród których należy wymienić choćby całodobową opiekę, wysoką skuteczność prowadzonych terapii, doświadczenie kadry, dopasowany do potrzeb chorego sposób prowadzenia zajęć czy dbanie o komfort chorego.

Dlaczego opieka powinna być prowadzona całodobowo?

W godnych polecenia ośrodkach terapii uzależnień, terapie alkoholowe prowadzone są całodobowo. Nie można bowiem zapominać o tym, że alkoholizm to choroba, która nie śpi w nocy oraz nie bierze sobie wolnego. Dlatego właśnie podczas prowadzonego leczenia tak ważne jest wsparcie specjalistów dostępne przez całą dobę oraz przez siedem dni w tygodniu. Tylko taki sposób pracy daje choremu poczucie bezpieczeństwa i opieki.

Dlaczego opiekę nad chorym powinna sprawować doświadczona kadra?

Jak wspomniano powyżej, choroba alkoholowa odbija się negatywnie nie tylko na zdrowiu fizycznym chorego, ale również na jego psychice. Dlatego podczas leczenia tak ważna jest specjalistyczna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie. W tym wypadku należy podkreślić, że żadna wiedza teoretyczna zdobyta w trakcie kształcenia nie zastąpi wieloletniego doświadczenia w pracy z osobami chorymi. W tym przypadku szczególnie cenne są przeżycia własne osób zatrudnionych w ośrodku. Takie osoby pokazują bowiem, że chorobę alkoholową można przezwyciężyć i nauczyć się z nią godnie żyć. Nie oceniają one chorych, a bardzo często służą im wielkim wsparciem oraz bardzo cenną osobistą radą. Relacje pomiędzy chorymi a personelem ośrodka są zatem szczere i przekładają się na wysoką skuteczność podejmowanej terapii.

Dlaczego ważna jest zróżnicowana organizacja zajęć?

W godnych polecenia ośrodkach odwykowych, terapia prowadzona jest wielotorowo. To zdecydowanie przekłada się na jej wysoką skuteczność. Poszczególne zajęcia prowadzone są zatem indywidualnie lub w grupie i są dostosowane do potrzeb oraz oczekiwań chorego. Mogą one obejmować warsztaty terapeutyczne czy konsultacje z psychologiem.

W jaki sposób można zadbać o komfort chorego i dlaczego jest to takie ważne?

Poczucie komfortu i bezpieczeństwa stanowi podstawę dla osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Chory musi bowiem przezwyciężyć swoje lęki i zahamowania, a może tego dokonać jedynie w poczuciu wsparcia. Ponadto alkoholicy podczas odbywanych terapii cenią sobie pełną dyskrecję i anonimowość. W godnych polecenia ośrodkach do zachowania należytej tajemnicy są zatem zobowiązani wszyscy pracownicy kliniki, w tym między innymi terapeuci, jak również pacjenci.

[Total: 2 Average: 5]