3 sposoby odzyskiwania alimentów

Alimenty dla dzieci i ich odzyskiwanie od byłych partnerów, ale ciągle rodziców, to temat, który nieustannie rozgrzewa fora internetowe. Niestety, wiele osób ciągle unika ich płacenia, a przecież są to pieniądze należne dzieciom. Co robić, by do akcji nie musiał wkraczać komornik sądowy? Tarnów, Wrocław, czy Zduńska Wola… wszędzie obowiązują te same zasady. Poznaj je natychmiast.

Dłużników alimentacyjnych niestety ciągle jest bardzo wielu, a ostatnio – być może w związku z pandemią – całkowita wartość zaległości alimentacyjnych jeszcze wzrosła. Trzeba przyznać, że obiektywne trudności przy wywiązywaniu się z obowiązku alimentacyjnego oczywiście się zdarzają. Znacznie częściej jednak rodzice po prostu unikają zapłaty alimentów, co znacznie pogarsza standard życia dziecka. Rodzic sprawujący stałą opiekę nad małoletnim musi się nieźle natrudzić, by odzyskać należne pieniądze lub po prostu zaprzestaje wszelkich czynności, sądząc, że nic nie da się zrobić w tej sprawie. Tymczasem nie wolno tak robić, bo są sposoby skutecznego odzyskiwania należnych alimentów. Jeśli nie pomaga perswazja, to zawsze jeszcze jest sąd i komornik sądowy. Tarnów, Koszalin i w każdym innym miejscu w Polsce można znaleźć pomoc w tym temacie.

Przede wszystkim rozmowa z byłym partnerem

Pierwszym krokiem na drodze odzyskiwania pieniędzy należnych dziecku jest zawsze rozmowa z byłym partnerem. Choć to dla wielu może wydawać się bardzo trudne, to jednak warto zacząć od tego. Często jednak partnerzy w końcu potrafią się porozumieć i stawiają dobro dziecka ponad konflikt istniejący między nimi. Czasami też może się okazać, że były partner rzeczywiście stoi przed obiektywnymi przeszkodami, a wówczas pomocy trzeba szukać gdzie indziej.

Niestety czasami porozumienie jest niemożliwe. Zdarza się też, że nieznany jest adres pobytu nierzetelnego rodzica. W takich sytuacjach nie należy zwlekać z podjęciem kolejnego kroku. Trzeba zwrócić się do sądu z prośbą o pomoc

Sąd i komornik sądowy

Jeśli nie ma możliwości polubownego odzyskania pieniędzy, by zapewnić dziecku należne środki na utrzymanie, trzeba wykonać kolejny krok. Samodzielnie lub z pomocą kancelarii prawnej należy złożyć w sądzie pozew o przyznanie alimentów, a po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sprawą może zająć się komornik sądowy.

Komornik ma ogromne możliwości i uprawnienia. Jeśli dłużnik alimentacyjny jest zatrudniony legalnie, komornik – zgodnie z tytułem wykonawczym – natychmiast składa u pracodawcy wniosek o potrącanie z pensji dłużnika kwot zasądzonych przez sąd. Komornik może też zająć konta bankowe dłużnika i egzekwować należności w ten sposób, albo wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów, a to znacznie utrudni życie niepłacącemu rodzicowi.

Fundusz Alimentacyjny

Czasami jednak nawet egzekucja komornicza okazuje się nieskuteczna. Jeśli próby odzyskania pieniędzy trwają dłużej niż dwa miesiące i kończą się fiaskiem, można zwrócić się do Funduszu Alimentacyjnego. Tu jednak pomoc uzyskają tylko niektórzy rodzice, bo jest to fundusz przeznaczony na wsparcie osób w wyjątkowo trudnej sytuacji, gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty ustalonej na dany rok. Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć wniosek w miejscowym ośrodku pomocy społecznej.

[Total: 1 Average: 5]